اطلاعات تماس

تست

پیش دبستانی

آموزش پیش دبستانی

عمده ترین هدف آموزش دوره ی پیش دبستانی، آماده کردن کودکان برای ورود به دبستان است. آموزش مهارت های اجتماعی نظیر بالا بردن سطح تعامل کودک با دیگر همسالان از جمله آموزش های مهمم دوران پیش دبستانی است.

مهارت های مهم زندگی همچون مهارت های خودیاری و مهارت های زیر بنایی که هر کودکی باید بداند، مهارت های علمی متعدد همه و همه باید در این دوران پرورش یابند.

آموزش همه این مهارت ها، نیاز به مربیانی تحصیل کرده و با تجربه دارد که علاوه بر آشنایی با خصوصیات جسمی و روحی کودک، را آموخته باشند.

آموزش های دوره پیش دبستانی وقتی مفید خواهد بود که در منزل نیز توسط اولیا پیگیری شود و از این طریق تعامل بیشتری بین مسئولان و آن ها ایجاد گردد.

نظری بدهید