اطلاعات تماس

تست

استاد کوچولو

 

در دنیای امروز برد با افرادی است که

بتوانند دانسته ها و توانایی های خود را به خوبی ارائه دهند، بالا بردن اعتماد به نفس کودکان، پرورش روحیه پرسشگری و حقیقت جویی و قدرت بیان خود نیز از اهداف این پروژه است.