اطلاعات تماس

تست

طرحRTI(Response To Intervention)

این طرح تلاش می کند گامی نوین در پیشگیری وکاهش اختلال های یادگیری بردارد و حدود یکسال است که در مرکز رشد برتر اجرا میشود.

در واقع در این مرکز به دلیل عضویت مدیریت محترم مرکز در گروه تحلیل تجارب دوره ی پیش دبستانی ،از همان ابتدای طرح با آن آشنا گردید و ضمن آموزش کادر،آن را برای نوآموزانش نیز اجرایی کرده اند.