اطلاعات تماس

تست

بازی های ریتمیک

بالا بردن هوش موسیقیایی

هماهنگی دونیمکره ،تلفیق هوش موسیقیایی و حرکتی ، پرورش روحیه همکاری و کار گروهی بین کودکان از جمله اهداف این بازی هاست.